الاثنين، 15 مارس 2010

التقاليع ... El Ta2alee3

Msh fahem eh el mawdoo3.. kol chwia netla3 fi ta2alee3 ghariba keda.. we agdad wa7da ba2a bta3et sowar el banat..

men fatra kda, ba2a lazem el bentein yetsawaro ma3 ba3d w homa bassin le ba3d w kol wa7da 7ata 2eed 3ala ketf el tanya.. wel 2eed el tanya fi wesstaha we lazem ba2a regl men el etnen teb2a wakhda curve kda.. mateb2ash wa2fa tabi3y ya3ni
tayeb msh mshkela di... 3adi ...

el ta2li3a el ba3daha - EL SAKHIFA GEDAN - mawdoo3 el booz el fel soora da - a7eb ashokor sprite 3ashan fel e3lan beyetaria2o 3al mawdoo3 - eh ya3ni msh fahem.. howa lazem w homa beyetsawaro ye3mlo el 7araka di ya3ni.. kda el welad hayo3gabo aktar ya3ni.. hano2a3 men tolna masalan awel manshoof el mawdoo3 da.. fag2a kol sowar el banat keda.. a7eb a2olohom en el de7ek 3alehom w 2alohom keda a7san msh fahem.. la2en el mawdoo3 bel 3aks ba2a... kda ba2et 7aga sakhifa w damaha te2il gedan.. ya ret balash.... eh el mshkela fel soora el 3adeya bta3et zaman el heya beno2af kolena bassin lel camera w bened7ak .. !!

هناك 3 تعليقات:

 1. Ehemm, although I can no longer see my previous comment on ur former post present=P, I will give it a second shot and comment here! (A)

  I second what u're saying ba2a awii!! I used to actually get disgusted from those pauses and the exaggerated surge of intimacy that girls are having with eachother and especially while taking pic!! I can't even figure out the reason behind it, although Um a girl too. But, yet, I don't get the real objective behind it.
  Deena.

  ردحذف
 2. yatara arod bel 3araby, english wala franco? :P,, khaliha kolo u knw wht i ll choose anyway,,:
  my fist comment is 'HAHAHA',,
  my second ,, el fekra mesh f moda wala 'ta2li3a' ,, mafysh fekra asln fyha 3shn newada7 d reason behind it ,,BUT,, what u dont know is that 'taking photos' for girls is like u boys planning 2 go play football masalan :D,, gurls take it as a fun thing 2 do, 7ewar el 'bo2' dah we can agrre that its irritating 4 who ever is watching 'd photo being taken',, it kind of tele3 w tatawar from 'el tahbil w el hezar fel sewar' thn it became as a 2nd must after smiling normaly in d 1st photo,, nd nobody knows why! lol,, heya mo3asseba i agree bs as lng as whoever does it b hezar fel soora its fine for me,, bs wht gets on my nurves el beye3melooha thinking they will look better or 'hot' or whatever like that,,,so they do it be tari2a serious that it makes me personaly laugh ,, el manzar dah beyda7akny abl maye3assabny =),, and agn i m nt saying tht 'I' am not doing it BUT when i do it i do it 4 d sake of tahbyyl nd tahyees wz however is wz me at that moment. =)

  ردحذف
 3. Deena... bossi ana mawasaltesh le mar7alet eni 2a2raf aw ab2a disgusted men kda.. bas el howa ba7es eno mobalagh fih awi msh kda ya3ni... 3arfa lama te7essi en nas keteer fag2a beye3mlo 7aga moda kda tel3et w fakreen eneha zarifa.. w heya el 3aks...

  hajar... el enty bet2oolih ma3naha en heya fe3lan ba2et ' moda ' .. la2en heya tel3et we tatawaret fe3lan en 80 % men el banat lazem ye3mlooha.. w chwia w hatla2iha ekhtafet w etnasset.. da beysamooh ' moda ' ..
  ana mowaf2ek enaha momken tekoon fel awel kanet tahbil w hezar.. bas lama 7aga betetkarar keteer w tantacher bel chakl da.. betebda2 mateb2ash zarifa.. bete2leb ba2a teb2a 7aga rekhma w mobalagh fiha..khossosan ama tela2i wa7da masln kol el sowar bta3etha ba2et kda.. aw tela2iha menazela album 3al facebook masln 90% men el sowar chabah ba3d asasan w kolaha 3amla fiha kda heya w so7abha...

  we ba3den tab3an el beyem3looha fakrin en kda chaklohom agmad or ' hot ' zay mabet2ooli dol rabena ma3ahom ba2a w yehdihom :D:D .. we rabena ma3ana bardo 3ashan lama neshofhom benet3assab fe3lan..

  bas 3amtn bema enaha entacharet be chakl rahib.. fa dlwa2ty mate2darish te3rafi meen beye3mlha tahbil w ay kalam w meen beye3mlha 3ashan faker kda a7san.. - aw yemkn enty ka bent te2dari te3rafi :D -  

  eda ana katabt keteer awi :D .. yala msh mshkela :D

  ردحذف